Doświadczenie, które ma znaczenie

Certyfikaty

Nasze certyfikaty

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty nadane spółce przez uznane notyfikowane jednostki certyfikujące, m.in.: przez Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego, TÜV SÜD Management Service GmbH czy DVS SLV HANNOVER.

Posiadamy uprawnienia w zakresie spełnienia wymogów norm: ISO 9001: 2015, PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 15085-2 na poziomie CL1, PN-EN 286-3, PN-EN 286-4, PN-EN 1090-1, PN-K-88207 oraz w zakresie spełnienia wymogów Dyrektywy 2014/68/UE i Dyrektywy 2014/29/UE.

Informacje

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeżeli masz
jakieś pytania

E-mail:

remsuw@remsuw.pl
marketing@remsuw.pl

Adres:

Zakład Produkcyjno- Remontowy „REM-SUW” Sp. z o. o.
85-082 Bydgoszcz
ul. Zygmunta Augusta 11