Naprawy i modernizacje Urządzeń Transportu Bliskiego

Szczegóły

Wykonujemy naprawy i modernizacje Urządzeń Transportu Bliskiego, takich jak: podnośniki Kutruffa, przeciągarki
i przesuwnice pojazdów sznowych, zapadnie trakcyjne, suwnice i żurawie. Do wykonywania tych prac posiadamy uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny Decyzja
nr. TDT-W/M/N-25/08.

Informacje

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeżeli masz
jakieś pytania

E-mail:

remsuw@remsuw.pl
marketing@remsuw.pl

Adres:

Zakład Produkcyjno- Remontowy „REM-SUW” Sp. z o. o.
85-082 Bydgoszcz
ul. Zygmunta Augusta 11